Skip directly to content

iTILT-project

iTILT multiplier event in NICE

on Fri, 01/15/2016 - 00:25

The NICE partner team, led by Shona Whyte, hosted the second f2f meeting of the EU project iTILT and organised a so-(ErasmusPlus)-called 'multiplier event' in NICE.
Click here for the day programme.

With over 40 participants this day conference with presentations and workshops was well attended.
Many of the participants said they really enjoyed the sessions with compliments for Euline Cutrim Schmid's talk in the morning and the related workshop on iPads in the EFL classroom.

TELLConsult levert bijdrage aan Levende Talen Studiedag 2011

on Tue, 09/13/2011 - 21:39

Als projectpartner in het Europese project  ‘interactive Technologies In Language Teaching’ (iTILT ) 

verzorgt TELLConsult een workshop op de Studiedag 2011 van de Nederlandse vereniging voor taaldocenten 'Levende Talen', met de titel:

Op weg naar kwaliteitskenmerken voor digibord materiaal.

Samenvatting
Hoewel het digibord overwegend enthousiast ontvangen wordt in onderwijsland, blijken voor veel taaldocenten de toepassingsmogelijkheden minder voor de hand liggend.
Tevens laten metastudies zoals (Koenraad, 2008a) zien dat digibord gebruik niet vanzelfsprekend toegevoegde waarde biedt voor de