Skip directly to content

NL-conferentie

TELLConsult levert bijdrage aan Levende Talen Studiedag 2011

on Tue, 09/13/2011 - 21:39

Als projectpartner in het Europese project  ‘interactive Technologies In Language Teaching’ (iTILT ) 

verzorgt TELLConsult een workshop op de Studiedag 2011 van de Nederlandse vereniging voor taaldocenten 'Levende Talen', met de titel:

Op weg naar kwaliteitskenmerken voor digibord materiaal.

Samenvatting
Hoewel het digibord overwegend enthousiast ontvangen wordt in onderwijsland, blijken voor veel taaldocenten de toepassingsmogelijkheden minder voor de hand liggend.
Tevens laten metastudies zoals (Koenraad, 2008a) zien dat digibord gebruik niet vanzelfsprekend toegevoegde waarde biedt voor de