Skip directly to content

TELLConsult levert bijdrage aan Levende Talen Studiedag 2011

on Tue, 09/13/2011 - 21:39

Als projectpartner in het Europese project  ‘interactive Technologies In Language Teaching’ (iTILT ) 

verzorgt TELLConsult een workshop op de Studiedag 2011 van de Nederlandse vereniging voor taaldocenten 'Levende Talen', met de titel:

Op weg naar kwaliteitskenmerken voor digibord materiaal.

Samenvatting
Hoewel het digibord overwegend enthousiast ontvangen wordt in onderwijsland, blijken voor veel taaldocenten de toepassingsmogelijkheden minder voor de hand liggend.
Tevens laten metastudies zoals (Koenraad, 2008a) zien dat digibord gebruik niet vanzelfsprekend toegevoegde waarde biedt voor de onderwijspraktijk.

Diverse onderzoekers (Gray et al., 2005; Cutrim Schmid & Schimmack, 2010;  Visser & Gervedink-Nijhuis, 2007) benadrukken dat specifieke docentvaardigheden en speciaal voor dit medium ontworpen materialen voorwaarden zijn voor het creëren van meerwaarde.  Dit vormden de belangrijkste aanleidingen voor de start van het iTILT project.


Dit EU project (2011-2013) wil de volgende producten en resultaten realiseren:
 

  • materialen voor vakspecifieke professionalisering van MVT-leraren (in-opleiding)
  • op onderzoek gebaseerde richtlijnen voor effectief digibord gebruik
  • een collectie open source digibord-materiaal
  • een leergemeenschap ter ondersteuning van het delen van digibord materialen en ter bevordering van reflectie over digibord gebruik in het MVTO


In de workshop presenteren we het project en de inmiddels beschikbare producten.
Vervolgens willen we graag met de deelnemers opvattingen over meerwaarde van digibord gebruik in het taalonderwijs delen. Dit doen we ondermeer met behulp van de concept versie van de iTILT criteria voor de evaluatie van digibord materiaal.

Literatuur

Cutrim Schmid, Euline & Estelle Schimmack (2010). First Steps towards a Model of Interactive Whiteboard Training for Language Teachers. In Thomas, M. and Cutrim Schmid, E. (Eds) Interactive Whiteboards: Theory, Research and Practice. IGI Global, USA

Fisser, P. & Gervedink Nijhuis, G. (2008). Digitale schoolborden in het PO. Onderzoek naar implementatie, gebruik en meerwaarde van digiborden in het primair onderwijs. Zoetermeer: Stichting Kennisnet.

Gray, C., Hagger-Vaughan, L, Pilkington, R and Tomkins, SA. (2005) The pros and cons of interactive whiteboards in relation to the key stage 3 strategy and framework. Language Learning Journal, 32:38-44

Koenraad, A.L.M. (2008a) DigiBorden in de onderwijspraktijk: een review van de onderzoeksliteratuur.  Kluwer