Skip directly to content

Ervaringen van EU projecten met 3D en onderwijs

on Wed, 09/07/2011 - 14:09

Read about this in English

Onder de titel 'Wat weten we over het gebruik van 3D-werelden in het (taal)onderwijs?'  hebben de EUROversity netwerk partners Universiteit Utrecht en TELLConsult een presentatie voorstel ingediend voor de SURF onderwijsdagen 2011. 

Zie de beschrijving hieronder.

De helft van het programma van Dé Onderwijsdagen 2011 wordt gevuld met de voorstellen die de meeste stemmen krijgen. Dus, vindt u dit onderwerp interessant breng dan uw stem uit op de SURFsite. Dit kan t/m 21 september 2011. 

Samenvatting
Met de toename van initiatieven waarin de toepassingsmogelijkheden van 3-dimensionale, virtuele werelden voor een breed scala van vakgebieden worden beproefd is ook de kennisbasis over de educatieve kansen en beperkingen van dergelijke omgevingen fors gegroeid. We presenteren een inventarisatie van de ervaringen, materialen en inzichten die de 18 partners in het EU-netwerk ´Euroversity´ uitwisselen om zo te komen tot een set van aanbevelingen voor effectief gebruik van virtuele werelden en een aanbod met beproefde opleidingsmaterialen te ontwikkelen. We gaan daarbij nader in op de producten en bevindingen van EU projecten, waaronder AVALON en NIFLAR, die specifiek gericht waren op de ontwikkeling van taal- en interculturele competenties. Tenslotte bieden we een overzicht van de mogelijkheden in Nederland voor opleiders en docenten om kennis te maken met 3D werelden en/of deze in de praktijk eens uit te proberen.